மாதுளை பழம் சாப்பிட்டால் இவ்வளவு நன்மைகளா?

மாதுளம் பழம் நாம் அனைவரும் அறிந்த ஒரு பலவகையே ஆனாலும் அதில் உள்ள நல்ல குணங்கள் பற்றி பலரும் அறிந்திருக்கவில்லை என்பது உண்மையே,இங்கு சில நல்ல குணங்களை பற்றி காண்போம்

  1. மாதுளை சாப்பிட்டால்உடல் எடை கூடும்
  2. வயிற்று போக்கை நிறுத்த அருமருந்தாக செயல் படுகிறது மாதுளை
  3. பித்தத்தையும், குடல் புண்களையும் ஆற்றுகிறது இந்த மாதுளை
  4. சிலருக்கு அடிக்கடி விக்கல் ஏற்படும் அதனை உடனடியாக நிறுத்த மாதுளை பழம் பயன்படுகிறது
  5. மாதுளம் பூக்களில் இருமலை நிறுத்தும் சக்தி உண்டு
  6. மாதுளம் பழத்தில் புதிய ரத்தத்தை உற்பத்தி செய்யும் தனி சிறப்பு உண்டு
  7. உடல் சூட்டை தனிக்கவல்லது இந்த மாதுளை பழம்

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *